Tortenheber

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8010

Tortenheber Holz

Zwetschge

€ 19,-

auf BestellungTortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8011

Tortenheber Holz

Zwetschge

€ 19,-

auf Bestellung


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8013

Tortenheber Holz

Zwetschge

Mosaikeinlage

€ 32,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8014

Tortenheber Holz

Zwetschge

Mosaikeinlage

€ 27,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8015

Tortenheber Holz

Zwetschge

Mosaikgriff

€ 26,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8016

Tortenheber Holz

Zwetschge

€ 19,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8017

Tortenheber Holz

Zwetschge

€ 19,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8018

Tortenheber Holz

Zwetschge

€ 19,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8019

Tortenheber Holz

Zwetschge

€ 19,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8020

Tortenheber Holz

Zwetschge

€ 19,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8021

Tortenheber Holz

Zwetschge

Mosaikgriff

€ 24,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8022

Tortenheber Holz

Zwetschge

Mosaikgriff

€ 24,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8023

Tortenheber Holz

Zwetschge

€ 19,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr. 8100

Tortenheber Holz

Weißbuche

€ 19,-

auf Bestellung


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8102

Tortenheber Holz

Weißbuche

Mosaikeinlage

€ 27,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8200

Tortenheber Holz

Nußbaum

€ 19,-

auf Bestellung


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8201

Tortenheber Holz

Nußbaum

€ 19,-

auf Bestellung


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8303

Tortenheber Holz

Birne

€ 19,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8305

Tortenheber Holz

Birne

€ 24,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8306

Tortenheber Holz

Birne

€ 24,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8307

Tortenheber Holz

Birne

€ 24,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8405

Tortenheber Holz

Elsbeere

€ 19,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8406

Tortenheber Holz

Elsbeere

€ 19,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8407

Tortenheber Holz

Elsbeere

Mosaikeinlage

€ 32,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8408

Tortenheber Holz

Elsbeere

€ 22,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8409

Tortenheber Holz

Elsbeere

€ 22,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8410

Tortenheber Holz

Elsbeere

€ 22,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8500

Tortenheber Holz

Apfel

€ 19,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8504

Tortenheber Holz

Apfel

€ 22,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8505

Tortenheber Holz

Apfel

€ 22,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8506

Tortenheber Holz

Apfel

Mosaikeinlage

€ 32,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8507

Tortenheber Holz

Apfel

Mosaikeinlage

€ 27,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8508

Tortenheber Holz

Apfel

€ 22,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8609

Tortenheber Holz

gestockte

Buche/Weißbuche

€ 22,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8611

Tortenheber Holz

gestockte Buche

€ 24,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8612

Tortenheber Holz

gestockte Buche

€ 24,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8613

Tortenheber Holz

gestockte Buche

€ 24,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8703

Tortenheber Holz

Zwetschge/Weißbuche

€ 26,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8704

Tortenheber Holz

Weißbuche/Zwetschge

€ 22,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8705

Tortenheber Holz

Birne/Ahorn

€ 22,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8706

Tortenheber Holz

Zwetschge/Buche

€ 22,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8709

Tortenheber Holz

Apfel/Birne

Mosaikgriff

€ 24,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8710

Tortenheber Holz

Birne/Ahorn

€ 22,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8758

Tortenheber Holz

mit Notenschlüssel

gegen Aufpreis mit Noten

€ 31,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8759

Tortenheber Holz

mit Notenlinien

gegen Aufpreis mit Noten

€ 27,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8760

Tortenheber Holz

mit Notenschlüssel

Elsbeere

€ 28,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8761

Tortenheber Holz

mit Notenschlüssel

Nußbaum

€ 28,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8762

Tortenheber Holz

mit Notenschlüssel

Birne

€ 28,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8763

Tortenheber Holz

mit Notenschlüssel

Kirsche

€ 33,-

lieferbar

Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8770

Tortenheber Holz

mit Eurasier Hund

Nußbaum

€ 35,-

lieferbar


Tortenheber, Kuchenschaufel Holz

Nr.8771

Tortenheber Holz

mit Eurasier Hund

Birne

€ 35,-

auf Bestellung


Pfannenwender

Pfannenwender Holz

Nr.9090

Pfannenwender Zwetschge schlicht

L 26-31cm, B 4,5-6,5cm

€ 5,-

lieferbar

Pfannenwender Holz

Nr.9091

Pfannenwender Zwetschge gemasert

L 26-31cm, B 4,5-6,5cm

€ 5,-

lieferbar

Pfannenwender Holz

Nr.9092

Pfannenwender Buche

L 29-30,5cm, B 6-6,7cm

€ 5,-

lieferbar

Pfannenwender Holz

Nr.9093

Pfannenwender Weißbuche

L 31 cm, B ca. 6,7 cm

€ 5,-

lieferbarPfannenwender Holz

Nr.9094

Pfannenwender Rotdorn

L 31 cm, B ca. 6,7 cm

€ 5,-

lieferbar